Polityka prywatności

 1. Agnieszka Gędłek, prowadząca działalność pod nazwą „Agnieszka Gędłek Multum Solutions”, NIP 675-125-16-68, REGON: 120405184, ul.Chrobrego 35B/16, 31-428 Kraków, zwana dalej Biurem, jest administratorem serwisu internetowego znajdujących się na stronie internetowej https://multumsolutions.pl/ oraz na ich subdomenach.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się z Biurem, wysyłając wiadomość na adres biuro@multumsolutions.pl
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Agnieszka Gędłek, prowadząca działalność pod nazwą „Agnieszka Gędłek Multum Solutions”, NIP 675-125-16-68, REGON: 120405184, ul.Chrobrego 35B/16, 31-428 Kraków, zwana dalej Biurem
 4. W związku z przetwarzaniem przez Biuro danych osobowych, osobie fizycznej przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Biuro danych osobowych.
 5. Uprawnienia opisane w pkt 4 można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), kontaktując się z Biurem pod adresem: biuro@multumsolutions.pl
 6. Biuro może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych.
 7. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, niemniej niezbędne, by skontaktować z Biurem lub umówić się drogą elektroniczną na konsultację lub skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 8. Biuro zapewnia poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz podjęcie środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Biuro powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  home.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  Mbm Office – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,
  MailerLite – w celu prowadzenia newslettera.
  Wszystkie te podmioty zapewniają stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 10. Kontakt z Biurem za pośrednictwem poczty elektronicznej, oznacza że przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz że w teście możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z faktu, że Twój e-mail wpłynął do Biura. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi konkretnego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 11. Strona Biura wykorzystują pliki cookies, które pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, korzystać z narzędzi analitycznych, korzystać z narzędzi marketingowych oraz zapewniać użytkownikom możliwość korzystania z funkcji społecznościowych. Pliki cookies inaczej „ciasteczka”, to niewielkie fragmenty danych informatycznych – pliki tekstowe, które instalują się w przeglądarce internetowej komputera Użytkownika lub innego urządzenia mobilnego, w momencie odwiedzania strony. Zwykle plik cookie składa się z informacji, z jakiej strony internetowej pochodzi, unikatowego kodu oraz informacji o okresie przechowywania cookie w przeglądarce internetowej Użytkownika. Pliki Cookies nie wpływają negatywnie na urządzenia, w których są przechowywane, nie zmieniają ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach oraz ich konfiguracji.
 12. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji – podobnie jak pozostanie na stronie serwisu i dalsze w niego korzystanie – oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwości zmiany ustawień plików Cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika. Poniżej prezentujemy adresy stron przeglądarek, gdzie zamieszczono szczegółowe informacje odnośnie do zmiany ustawień plików Cookies:
  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
  Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-Cookies
 13. Biuro wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony. Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics oraz firmy Facebook Inc. dotyczące usługi Facebook Pixel.
więcej na Polityka plików cookies
Scroll to Top